Jumat, 03 April 2009

AJIAN BUMERANG GUNA-GUNA

Guna-guna adalah semacam aji pemikat hati. Aji ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang percaya diri, frustasi, picik dan atau tak bertanggung jawab. Kurang percaya diri karena cintanya ditolak. Frustasi karena memang cintanya ditampik, picik karena menganggap dunia hanya sebatas daun kelor. Tak bertanggung jawab karena hanya ingin melihat kekasihnya menderita melebihi yang dia rasakan.
Terhadap orang yang demikian, sudah barang tentu tak bisa dibiarkan. Memberi pelajaran yang sepadan kiranya adalah langkah yang cukup bijak.

Inilah cara mengembalikan guna-guna yang dikirim oleh orang laknat:a. Puasalah tujuh hari.
b. Selama dalam puasa, setiap selesai shalat bacalah doa dibawah sebanyak tujuh kali. Dan untuk shalat hajat dibaca 133 kali.
c. Pada malam hari terakhir puasa, berjagalah, jangan sampai tidur hingga fajar. Selama tidak tidur doa tersebut diwiridkan.
d. Kemudian, pada pagi hari pungkasan, hari terakhir setelah berjaga semalam, buatlah selamatan hasi tumpeng serta satu ekor ayam putih yang dibagikan kepada para tetangga.
Inilah doa yang dibaca:
"Bismillaahir rahmaanir rahiim. Allaahumma qul sakratul maut. Jin mara jin mati setan mara setan mati sing sapa kira-kira ala ing awang-awang lebur tanpa kerana. Laa ilaaha Illallaah Muhammad Rasulallah."
Insya Allah, dengan cara demikian orang yang mengirimkan guna-guna akan tahu rasa akibat ulah yang diperbuat sendiri.
Sumber Ilmu Hikmah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar